EnglishEnglish
 
Informacja o miejscu wydarzenia
 

Centrum Technologii Audiowizualnych
Mała Hala

ul. Wystawowa 1
51-618  Wrocław