EnglishEnglish
 
Informacja o miejscu wydarzenia
 

Instytut Grotowskiego
Sala Teatru Laboratorium

Rynek-Ratusz 27
50–101  Wrocław