EnglishEnglish
 
Franz Loerch, Romuald Erenc

Franz Loerch, Romuald Erenc
22. Międzynarodowy Festiwal NON SOLA SCRIPTA - Wrocławskie Lato Organowe 2015

niedz., 9 sierpnia 2015, 19:00

sprzedaż zakończona
Opis

FRANZ LÖRCH ukończył studia z zakresu muzyki kościelnej i organowej w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Mo¬nachium. Studiował w klasach prowadzonych przez profesorów: Karla Richtera i Franza Lehrndorfera. Po studiach rozpoczął współpracę z profesora¬mi: Josephem Ahrensem w Berlinie, P. Segondem w Genewie oraz z A .F. Kropfreiterem. 

Po udanym debiucie w Monachium Hercules Hall, Franz Lorch występował w najważniejszych sa¬lach muzycznych Europy, takich jak Great Minster w Zurichu, St. Paul’s w Londynie, Mozarteum w Salzburgu, St. Michaelis w Hamburgu, w Kaiser Wil¬helm Memorial Church w Berlinie, Church of the Cross w Dreznie, S. Maria in Vallicella, w Rzymie oraz w słynnej sali Wies Church. 

Koncertował również w katedrach: w Monachium, w Passau, w Altenbergu, Wiedniu, Kolonii, Mogun¬cji, Moskwie, Magdeburgu, Khajuraho, Maladze, Er¬furcie, Bratysławie, St Gallen, Linz, Bourges, w Oslo, w Salzburgu, Helsinkach, Kopenhdze, w Bolzano, w Budapeszcie, w Warszawie, w Rydze i Edynburgu. W 2011r. Lörch wykonał serię koncertów w pięciu krajach. Trasa została doskonale przyjęta przez pu¬bliczność, a bilety zostały wyprzedane. 

Muzyk występował jako solista na wielu znanych i cenionych festiwalach w Niemczech, Francji, Austrii, Słowacji, we Włoszech, w Finlandii, Nor¬wegii, Danii, Portugalii, Anglii, Szwecji, Holandii, Polsce i Szwajcarii. Koncertował z Tölz Boys Choir, the Wandsworth School Boys’ Choir of Regens-burger Cathedral Choir and the via nova - Choir z Monachium. W 1998 roku Franz Lörch odbył trasę koncertową w USA podczas której wykonał spekta¬kularne koncerty w katedrze Świętego Patryka w Nowym Jorku i w „Basilica of the National Shrine” w Waszyngtonie. Wielu uznanych autorów kompo¬nuje dla Lörcha. Są wśród nich m.in. Franz Harald Genzmer, AF Kropfreiter, Peter J. Korn, Roland Leistner-Mayer, Wilfried Hiller, Robert M. Helm¬schrott oraz H. Baumann. 

Franz Lörch stale koncertuje. Towarzyszą mu znani muzycy Filharmonii w Monachium oraz z Orkiestra Symfoniczna Radia Bawarskiego. W 1987 roku wy¬konał w Filharmonii Monachijskiej pierwszy pełny koncert organowy na nowym instrumencie Klais, inaugurując tym samym funkcjonowanie tych or¬ganów. Jako pierwszy organista niemiecki nagrał organowe wykonanie dzieł francuskiego kompozy¬tora i organisty Louisa Vierne’a. Od 1985 do 2001 prowadził zajęcia dydaktyczne w klasach organów w Richard Strauss Konserwatorium w Monachium. Od 1992 roku Franz Lörch jest dyrektorem arty¬stycznym Międzynarodowych Koncertów Organo¬wych w Monachium.

ROMUALD ERENC ukończył Akade¬mię Muzyczną w Łodzi w klasie gitary. Studia podyplomowe w Bundesakademie fur Musi¬kalische Jugendbildung w Trossingen (Niemcy). Swo¬je umiejętności doskonalił podczas licznych kursów mistrzowskich w kraju i za granicą. Prowadzi działal¬ność koncertową solową i kameralną na terenie kraju i za granicą. Współtworzył duet Entr Acte z flecistką Filharmonii Łódzkiej Urszulą Urbaniak. W tym duo nagrał płytę w Firmie Folk Time z muzyką Ravela, Villi-Lobosa i innych kompozytorów dwudziesto¬wiecznych. Jest również założycielem Entr`Acte Ensemble, z którym nagrał CD z muzyką Schuberta i Matiegki. Współpracował z wieloma filharmoniami w kraju. Bierze udział w międzynarodowym projek¬cie muzycznym Esfahan, czego owocem jest album Life in Mannheim. Nagrał tez CD z utworem Mario Castelnuevo –Tedesco „Romencero Gitano”. W roku 2009 nagrał płytę solową z muzyką lutniową i vihuelovą europejskiego Renesansu. Jest także autorem muzyki do filmów dokumentalnych. Jest adiunktem na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

PROGRAM KONCERTU

J.S.Bach (1685-1750):
– 1 Suita wiolonczelowa (BWV 1007)
– Preludium
– allemande

Napoleon Coste (1805 – 1883:
– Les soirées d’Auteuil op .23
– Serenada
– scherzo 

Augustin Barrios-Mangore (1885-1944): 

La Catedral
– Preludio
– Andante
– Allegro 

Stephen Hebrew (1952-)
– Empty nest
– Peppesmint sun 

Joh. S eb. Bach (1685-1750):
– Fantasie g-Moll BWV 542 

Albert S chönberger ( * 1949)
– Choralfantasie Op. 5 

„Christ ist erstanden“
Dietrich B uxtehude (1637-1707):
– Präludium und Fuge D-Dur 

Julien B ret ( * 1941):
– La valse des colombes 

Herbert Baumann ( * 1925):
– Con un corale
„O Jesus Christ, meins Lebens Licht“ (2010) 

Joseph G . R heinberger (1839-1901):
– Andantino-amabile Op. 49 

Joh. S eb. Bach (1685-1750):
– Toccata und Fuge d-Moll BWV 565

Bilety
Sprzedaż zakończona.