EnglishEnglish
 
Jean-Christophe Geiser

Jean-Christophe Geiser
22. Międzynarodowy Festiwal NON SOLA SCRIPTA - Wrocławskie Lato Organowe 2015

niedz., 26 lipca 2015, 19:00

sprzedaż zakończona
Opis

JEAN-CHRISTOPHE GEISER roz¬począł karierę artystyczną w 1991 roku, kiedy w wieku 26 lat wygrał konkurs na pre¬stiżowe stanowisko organisty tytularnego katedry w Lozannie, najsłynniejszego gotyckiego zabytku w całej Szwajcarii. W 1993 roku został profesorem organów w lozańskiej Wyższej Szkole Muzycznej, gdzie aktualnie jest dziekanem wydziału organów i klawesynu. Ponadto jest dyrektorem artystycz¬nym katedralnego Stowarzyszenia Muzycznego. Dwukrotnie uzyskał nagrodę Fundacji Göhnera. Nagrody te umożliwiły mu kontynuowanie studiów w klasie organów wybitnego pedagoga François Houbarta oraz udział w licznych kursach mistrzow¬skich. Jednocześnie na Uniwersytecie w Bernie studiował prawo i muzykologię. Koncertuje w całej Europie, Ameryce oraz w Rosji (do tej pory ponad 700 koncertów), w katedrach Hamburga, Kolonii, Helsinek Brukseli, Paryża, Oslo i Waszyngtonu oraz w prestiżowych salach koncertowych (m.in. w Fil¬harmonii Petersburskiej, Filharmonii Monachijskiej) w ramach znanych festiwali i cykli koncertowych. Dokonał szeregu nagrań radiowych dla rozgłośni radiowych ze Szwecji, Niemiec i Rosji. Był inicja-torem budowy nowych organów Fiska w katedrze w Lozannie.

PROGRAM KONCERTU

Johann Sebastian Bach
Toccata in d-Moll (,,Dorische”) I BWV 538.1
Jehan Alain
Choral dorien I JA 67 (7937)
Johann Sebastian Bach
Fuge d moll /BWV 538,2/
Toccata und Fuge d-Moll I BWV 565
Louis Vierne
Prélude aus op.31 (1913)
Eugène Gigout
Toccata en Simineur
Louis Vierne
Épitaphe aus op. 31 (1913)
Théodore Dubois
1837-1937
Toccata Louis Vierne
Berceuse aus op.31 (1914)
Carillon de Westminster I op. 54.6 (7927)

Bilety
Sprzedaż zakończona.