EnglishEnglish
 
Piotr Rojek, Ryszard Żołędziewski

Piotr Rojek, Ryszard Żołędziewski
22. Międzynarodowy Festiwal NON SOLA SCRIPTA - Wrocławskie Lato Organowe 2015

niedz., 12 lipca 2015, 19:00

sprzedaż zakończona
Opis

PIOTR ROJEK ukończył studia w Aka¬demii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na Wydziale Instrumentalnym w kla¬sie organów prof. Andrzeja Chorosińskiego oraz na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii w klasie kompozycji prof. Zygmunta Herembeszty i prof. dr. hab. Krystiana Kiełba. Od¬był szereg kursów mistrzowskich – interpretacyj-nych oraz improwizatorskich, prowadzonych przez tak wybitne osobistości świata muzyki organowej, jak: Julian Gembalski, Bernhard Haas, Hans Hasel¬böck, Ton Koopman, Jon Laukvik, Armin Schoof, Wolfgang Seifen, Józef Serafin czy Harald Vogel. 

Dr hab. Piotr Rojek pracuje na stanowisku adiunkta w macierzystej uczelni, gdzie kieruje Katedrą Organów, Klawesynu i Muzyki Dawnej. Pełni również obowiązki dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu. Artysta koncertował m.in. w Czechach, Finlandii, Niemczech, Norwegii, Słowacji, Szwecji. Prowadzi także kursy mistrzowskie w kraju i za granicą. Ma w dorobku osiem płyt. Powstała w 2005 roku płyta, na której zarejestrowano dziewięć toccat wybit¬nych kompozytorów od baroku do XX wieku, wyko¬nanych na zabytkowych organach Adama Horacego Caspariniego w Wołowie, otrzymała nominację do prestiżowej nagrody Polskiej Akademii Fonogra¬ficznej FRYDERYK. Piotr Rojek jest stypendystą Ministra Kultury i Sztuki, Internationale Altenber¬ger Orgelakademie w Niemczech oraz laureatem konkursów organowych i kompozytorskich.

RYSZARD ŻOŁĘDZIEWSKI ukończył studia muzyczne w Konservatorium für Musik und Theater Bern, obecnie Hochschule der Künste Bern w Szwajcarii na Wydziale Instru¬mentalnym w klasie saksofonu prof. Christiana Ro¬ellingera. Tajniki tzw. Francuskiej Szkoły Saksofo¬nowej poznawał również u takich saksofonistów jak prof. Iwan Roth i prof. Marcus Weiss. W Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w wyniku przewodu przeprowadzonego pod kierun¬kiem prof. Mieczysława Stachury, uzyskał stopień doktora sztuki muzycznej, a następnie przeprowa¬dził przewód habilitacyjny. Ryszard Żołędziewski zatrudniony jest na stanowisku adiunkta w Aka¬demii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wro¬cławiu, gdzie prowadzi klasę saksofonu. Jako soli¬sta, kameralista i muzyk orkiestrowy występował w Austrii, Francji, Holandii, Niemczech, Słowacji, Szwajcarii, Ukrainie, Włoszech i na Łotwie, m.in. pod batutą dyrygentów: Péter Eötvös, Volodimir Kira¬djiev, Valeriy Matyukhin i Stanisław Skrowaczew¬ski. Uczestniczył w charakterze jurora konkursów muzycznych o randze krajowej i międzynarodowej w Polsce, Szwajcarii i na Łotwie. Prowadził wykłady i kursy mistrzowskie w wyższych uczelniach muzycz¬nych w Bańskiej Bystrzycy, Berlinie, Daugavpils, Graz, Kijowie, Rydze, Utrecht i Wiedniu. W swoim dorobku zawodowym ma liczne publikacje, nagrania dla sta¬cji radiowych i telewizyjnych w kraju jak i zagranicą (Ukraina, Łotwa i Szwajcaria), a dla firmy fonograficz¬nej DUX nagrał płytę CD pt. Colors of Saxophone. 

Artyści, Piotr Rojek i Ryszard Żołędziewski, współ¬pracują ze sobą od 2010 roku, występując na reno-mowanych estradach zarówno w kraju, jak i za gra¬nicą. W swoim repertuarze mają szeroki wachlarz dzieł, począwszy od muzyki barokowej po dzieła współczesne, które wykonują z pełną pasją i zaan-gażowaniem.

PROGRAM KONCERTU

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Adagio BWV 1055
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
VI Sonata d-moll op.65 nr 6
I. Chorał z wariacjami
II. Fuga
III. Finale. Andante
Jules Massenet (1842-1912)
Thais
Maurice Ravel (1875-1937)
Piece en forme de Habanera
Heitor Villa-Lobos (1887-1959)
Aria
Piotr Rojek (1975)
Improwizacje na zadane tamaty
Vincent d’Indy (1851-1931)
Choral Varie op. 55.

Bilety
Sprzedaż zakończona.