EnglishEnglish
 
Roman Perucki, Maria Perucka

Roman Perucki, Maria Perucka
22. Międzynarodowy Festiwal NON SOLA SCRIPTA - Wrocławskie Lato Organowe 2015

niedz., 16 sierpnia 2015, 19:00

sprzedaż zakończona
Opis

ROMAN PERUCKI ukończył gdańską Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w klasie organów prof. Leona Batora w 1985r. Uczestniczył w mistrzowskich kursach organowych w kraju i za granicą. Jest profesorem gdańskiej Akademii Muzycznej od roku 1984 (w latach 1996-1999 był prorektorem ds. artystycz¬nych) oraz w Zespole Szkół Muzycznych w Gdań¬sku; jest I organistą Katedry Oliwskiej. Koncertuje w kraju i za granicą (cała Europa, USA i Japonia). Jest jurorem m.in. Międzynarodowego Konkursu Organowego w Kaltern (Włochy), Opavie (Czechy), w Kaliningradzie (Rosja) i Paryżu (Francja). Prowa¬dził kursy mistrzowskie w Niemczech i Rosji. Doko¬nał licznych nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji, posiada nagrania kasetowe i płytowe. Jego płytę „Messe pour les paroisses” Fr. Couperina Bohdan Pociej uznał w „Ruchu Muzycznym” za najlepsze nagranie roku 1991 wydane w Polsce, a II płyta Oliwska nominowana była do nagrody Fryderyka, w swoim dorobku posiada platynową płytę, wydaną w 1998 roku. Posiada liczne odznaczenia i nagrody, w tym nagrodę Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultu¬ry oraz najwyższe odznaczenie papieskie „Pro ecc-lesiae et pontifice”. W 2005 roku otrzymał Odznakę „ Zasłużony Dla Kultury Polskiej”. 

Jest Dyrektorem Naczelnym Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku oraz prezesem Pomorskiego Stowarzyszenia „Musica Sacra”, z którym organi¬zuje m.in. najstarszy w świecie Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze Oliwskiej, Międzynarodowy Konkurs Organowy im. J.P. Swe¬elincka w Gdańsku, cykl koncertów „Bliżej Bacha”, koncerty z okazji Jarmarku św. Dominika w kościele oo. Dominikanów w Gdańsku oraz koncerty w ko¬ściołach Rumi, we Wdzydzach i Morągu. Od 1999 roku jest prezesem Stowarzyszenia Miłośników Archikatedry Oliwskiej.

MARIA PERUCKA jest absolwentką Akademii Muzycznej w Gdańsku w kla¬sie skrzypiec prof. Henryka Keszkowskiego. Brała udział w licznych, międzynarodowych kursach mi¬strzowskich. Występowała w kwartecie smyczko¬wym, z którym brała udział w wielu konkursach mu¬zyki kameralnej (m.in. laureatka III nagrody – Łódź 1986). Jako solistka występowała z Kaliską Orkie¬strą Symfoniczną, a w Zespole Muzyki Dawnej Cap¬pella Gedanensis była koncertmistrzem. Jest człon-kiem kwartetu skrzypiec 4PM. Koncertuje w wielu kościołach i salach koncer¬towych w miastach polskich: Warszawa, Kraków, Szczecin, Lublin, Gdańsk oraz w Niemczech, Fran¬cji, Włoszech, Belgii, Finlandii, Szwecji i Norwegii, w tym z wieloma wybitnym solistami i organistami. W swoim bogatym dorobku artystycznym posiada nagrania płytowe (z Januszem Szadowiakiem - trąb¬ka, Danuta Mossakowską – sopran, i Romanem Pe¬ruckim -organy), radiowe i telewizyjne. Prowadzi ożywioną działalność pedagogiczną w Szkole Muzycznej II stopnia w Gdyni, między innymi z uczniami swojej klasy brała udział w mi¬strzowskich kursach skrzypcowych prowadzonych przez Maxima Vengerowa (październik 2009) i Siergieja Stadlera (czerwiec 2010).

PROGRAM KONCERTU: 

J.S. Bach (1685-1750)
Passacaglia c- moll BWV 582
Janusz Bielecki (*1962)
Passacaglia per Violino e Organo
(arr. Tadeusz Kassak)
Feliks N owowiejski (1877-1946)

Symfonia organowa nr 7 A-dur op. 45 

1. Allegro maestoso e con fuoco
2. Intermezzo
3. Temat z wariacjami 

Joseph R heinberger (1839-1901)

Suite c-moll op. 166 für Violine und Orgel 

1. Preludium
2. Canzone
3. Allemande
4. Moto perpetuo

Bilety
Sprzedaż zakończona.