EnglishEnglish
 
Wratislavia Trumpet Consort

Wratislavia Trumpet Consort
22. Międzynarodowy Festiwal NON SOLA SCRIPTA - Wrocławskie Lato Organowe 2015

niedz., 28 czerwca 2015, 19:00

sprzedaż zakończona
Opis

ANDRZEJ CHOROSIŃSKI ukończył z wyróżnieniem studia w warszaw¬skiej Akademii Muzycznej w klasie organów Feliksa Rączkowskiego. W latach 1969-1974 odbył studia kompozytorskie pod kierunkiem Tadeusza Pacior¬kiewicza. W 1972 roku uczestniczył w kursie mi¬strzowskim prowadzonym przez Floor Peetersa w Belgii. W tym samym roku otrzymał nagrodę spe¬cjalną na konkursie improwizacji organowej w Kilonii. Koncertował niemal we wszystkich krajach Europy, a także w Izraelu, USA, Kanadzie, Australii, Korei Południowej i Japonii. Występował w tak renomo-wanych miejscach, jak m.in. Filharmonia Narodowa w Warszawie, Koncerthuset w Sztokholmie, Sala im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie, Katedra Notre Dame w Paryżu, King’s College Chappel w Cam¬bridge, Auli im. Pawła VI w Watykanie, Katedrze Św. Patryka w Nowym Jorku, Town Hall w Adelaj¬dzie. Dokonał licznych nagrań radiowych i telewi¬zyjnych w kraju i za granicą. Nagrał też ponad 20 płyt LP i CD dla takich firm, jak: Polskie Nagrania, Veriton, EMI-Electrola, Life Records, DUX, Musi-con, Dabringhaus Grimm, Megavox. W roku 2003 Związek Producentów Audio-Video przyznał tytuł „Podwójnej Platynowej Płyty” płycie CD nagranej w Bazylice w Licheniu. Znaczące miejsce w działal-ności Andrzeja Chorosińskiego zajmuje praca pe¬dagogiczna. W roku 1992 otrzymał tytuł naukowy Profesora sztuk muzycznych. Jest profesorem klas organów Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie, Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu oraz na Wydziale Pedagogiczno¬-Artystycznym Uniwersytetu im A . Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1993-1999 sprawował god¬ność rektora Akademii Muzycznej im F. Chopina w Warszawie. 

W latach 1993-2000 był członkiem Prezydium AECAM - Stowarzyszenia Rektorów Europejskich Uczelni Muzycznych. Sprawował również godność przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczel¬ni Artystycznych w Polsce - KRUA. Posiada liczne odznaczenia i nagrody, m.in. Zasłużonego Działa¬cza Kultury, Złoty Krzyż Zasługi, medal „Ecclesiae Populoque Servitium Praestanti”, „Gloria Artis”. W roku 2008 otrzymał tytuł Doktora Honoris Cau¬sa Keymung University w Południowej Korei. Jest honorowym obywatelem miast: Frombork, Jelenia Góra i Kłodzko, Polanica Zdr. przyznanych za zasługi w popularyzowaniu kultury muzycznej. Jest kon¬sultantem i autorem licznych projektów w zakresie budownictwa organowego w Polsce /m.in. Bazylika w Licheniu, Sala Opery i Filharmonii Podlaskiej/ Niemczech, Kanadzie i Japonii.

WRATISLAVIA TRUMPET CONSORT składa się z utalentowanych trębaczy młodego pokolenia, absolwentów Akademii Mu¬zycznej we Wrocławiu. Pomysłodawcą tego pro¬jektu oraz liderem i kierownikiem muzycznym ze¬społu jest prof. Igor Cecocho. Repertuar zespołu złożony jest z utworów różnych epok i stylów. Muzycy wykonują zarówno muzykę kameralną, jak i koncerty lub sonaty na dwie-trzy trąbki i or¬gany. Specjalność zespołu stanowi muzyka prze¬strzenna. Idea takiego wykonania muzyki powstała w wyniku wielu prób akustycznych, które dowio¬dły, że brzmienie trąbek rozlegające się z różnych stron pomieszczenia o dobrej akustyce (np. hali kościoła) pozwala osiągnąć zdumiewające efek¬ty kolorystyczne i potęguje wrażenie przestrzeni. Dodatkową atrakcją zespołu jest wykorzysta¬nie całego przekroju instrumentarium łącznie z instrumentami historycznymi z epoki baroku. Z powodzeniem zespół Wratislavia Trumpet Consort koncertował na wielu Międzynarodowych Festiwa¬lach organowych i muzyki kameralnej.

PROGRAM KONCERTU

Benjamin Britten (1913-1976)
Fanfare for St. Edmundsbury
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Passacaglia c moll /BWV 582/
Wolfgang A . Mozart (1756-1791)
Rondo a moll KV 511
Samuel Scheidt (1587-1654)
Canzon from Paduana,Galliarda,etc.,
Vassily Brandt (1869-1923)
Kwartet na 4 trąbki
I Andante religioso
II Allegretto grazioso
Carl Busch (1862-1943)
In Playful Mood
Galina Gorelowa ur. 1951
Small Triptych
Mieczysław Surzyński (1866-1924)
Toccata fis moll

Źródło: organizator wydarzenia
Bilety
Sprzedaż zakończona.