EnglishEnglish
 
Kristen [PL], Phew, Alexander Hacke and Danielle de Picciotto [JP,DE]

Kristen [PL], Phew, Alexander Hacke and Danielle de Picciotto [JP,DE]
9. Avant Art Festival | Japonia

czw., 6 października 2016, 21:00

Dworzec Świebodzki
pl. Orląt Lwowskich 20b
Wrocław
sprzedaż zakończona
Opis

Kristen [PL]

Powstały w 1997 szczeciński tercet przekraczający estetyki noiserocka, postrocka, czy mathrocka w kierunku wypowiedzi osobistej i dążącej ku maksymalnej oszczędności wyrazu. Wyważone proporcje dysonansu i ciszy oraz nieoczywiste melodie, w połączeniu z konsekwentną ewolucyjną nieprzewidywalnością, osadzają zespół w czołówce najciekawszych polskich projektów gitarowych. Emocjonalność dyskretnie żywiołowa.

A Szczecin-based trio, founded in 1997, transcending the aesthetics of noiserock, postrock or mathrock towards a personal statement, aiming at the maximum frugality of expression. Well-balanced proportions of dissonance, silence and unobvious melodies, in connection with a consistent evolutional unpredictability, place the group at the forefront of the most interesting Polish guitar-based projects. A discreetly exuberant emotiveness.

Bilety
Sprzedaż zakończona.