EnglishEnglish
 
Chór Asoghig

Chór Asoghig
VoicEncounters

niedz., 24 kwietnia 2016, 19:00

sprzedaż zakończona
Opis

Ormiańskie pieśni liturgiczne
Koncert chóru Asoghig z Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego Kościoła św. Trójcy w Stambule

Na koncert złożą się tradycyjne ormiańskie śpiewy liturgiczne, które stanowią jednogłosowy śpiew modalny z towarzyszeniem burdonu. Repertuar obejmie śpiewy różnych rodzajów z oficjum i liturgii świętej. Większość z nich to śpiewy utrzymane w systemie modalnym oktoechosu. Ormiańskie śpiewy liturgiczne oparte są na motywach melodycznych, których kantorzy uczą się od wczesnego dzieciństwa. Wszystkie modi ormiańskiego oktoechosu bazują na systemie interwałów naturalnych.

Chór Asoghig to jeden z najstarszych chórów w Stambule. Konsekrowany przez Patriarchę 1899 w roku, w bieżącym roku obchodzi swoje 117-lecie. Chór nie tylko wypełnia misję, którą sugeruje jego nazwa („asoghig” to „ten, kto pięknie śpiewa święte hymny), ale także oddaje hołd przodkom.

Asoghig wykonuje liturgię Badarak, Meir Jekanag („melodia główna”), w najstarszej znanej formie. Jako jeden z niewielu chórów wykonuje rytuał skomponowany przez Makara Jekmaliana, jednego z najwybitniejszych kompozytorów ceremonii Badarak po Komitasie, ikonie muzyki ormiańskiej.

Więcej informacji: http://www.grotowski-institute.art.pl/

W ramach seminarium praktycznego VoiceEncounters organizowanego przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego i Teatr ZAR w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

VoicEncounters wyrasta z przekonania, że głos jest narzędziem komunikacji przekraczającym język i różnice kulturowe. To spotkania poświęcone refleksji nad zjawiskiem ludzkiego głosu i muzykalności oraz ich kulturowym realizacjom. Tegoroczną edycję seminarium praktycznego tworzą cztery linie programowe: Meditterraneas, Giving Voice, My Voice is My Country, Traces, które obejmują: warsztaty, koncerty, spotkania, wykłady, a także międzynarodowa konferencja Pedagogika głosu.

Źródło: Instytut im. Jerzego Grotowskiego

Bilety
Sprzedaż zakończona.