EnglishEnglish
 
Schola Gregoriana Silesiensis

Schola Gregoriana Silesiensis
VoicEncounters

czw., 14 kwietnia 2016, 20:00

sprzedaż zakończona
Opis

Castrum Doloris
Koncert zespołu Schola Gregoriana Silesiensis

Podczas konceru zostaną zaprezentowane pieśni pochodzące z „Processionale” Andrzeja Piotrkowczyka wydanego w 1621 roku w Krakowie, z wyjątkiem przypominającego śpiewy korsykańskie responsorium „Libera me”, które pochodzi ze źródeł późniejszych. Muzycy wykonają także marsze pochodzące ze źródeł z polską muzyką okolicznościową („Codex Vietoris”, „Amoenitatum Musicalium Hortulus”) oraz stylizacje („Marcia lugubre” na kotły, „Marsz żałobny” na motywach Telemanna). Utwory wykonywane są na kotłach i kozłach polskich.

Stowarzyszenie „Schola Gregoriana Silesiensis” powstało we Wrocławiu w 2002 roku, gromadząc śpiewaków zespołów: Schola Gregoriana Silesiensis i Schola Mulierum Silesiensis. Celem Stowarzyszenia jest badanie średniowiecznych źródeł muzyczno-liturgicznych, nauka i popularyzacja śpiewu tradycyjnego i dawnego, organizowanie projektów kulturalnych w dziedzinie muzyki dawnej, liturgicznej i tradycyjnej, przeprowadzanie wypraw badawczych i innych wydarzeń związanych z szeroko pojętą tradycją chrześcijańskiej Europy. Stowarzyszenie nagrało dotychczas pięć płyt z muzyką średniowieczną i barokową.

Więcej informacji: http://www.grotowski-institute.art.pl/

W ramach seminarium praktycznego VoiceEncounters organizowanego przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego i Teatr ZAR w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

VoicEncounters wyrasta z przekonania, że głos jest narzędziem komunikacji przekraczającym język i różnice kulturowe. To spotkania poświęcone refleksji nad zjawiskiem ludzkiego głosu i muzykalności oraz ich kulturowym realizacjom. Tegoroczną edycję seminarium praktycznego tworzą cztery linie programowe: Meditterraneas, Giving Voice, My Voice is My Country, Traces, które obejmują: warsztaty, koncerty, spotkania, wykłady, a także międzynarodowa konferencja Pedagogika głosu.

Źródło: Instytut im. Jerzego Grotowskiego

Bilety
Sprzedaż zakończona.