EnglishEnglish
 
Selda Öztürk, Diler Özer, Metehan Dada, Alican Karapınar

Selda Öztürk, Diler Özer, Metehan Dada, Alican Karapınar
VoicEncounters

pt., 22 kwietnia 2016, 20:00

sprzedaż zakończona
Opis

Głosy z rodzinnych stron
Koncert Seldy Öztürk, Dilera Özera, Metehana Dady, Alicana Karapınara (Turcja)

Muzycy zabiorą słuchaczy w muzyczną podróż do Anatolii i Mezopotamii, których wielokulturowa tradycja liczy tysiące lat. Różnorodność języków, grup etnicznych i wierzeń występujących na tych terenach znajduje odbicie w muzyce. Muzycy wykonają tradycyjne pieśni weselne, lamenty, pieśni religijne i pieśni kobiet w różnych językach, takich jak kurdyjski, turecki, arabski, ormiański, asyryjski, a także pieśni hybrydowe (wielu językach). 

Muzycy występują wspólnie w zespole taneczno-muzycznym Kardeş Türküler.

Więcej informacji: http://www.grotowski-institute.art.pl/

W ramach seminarium praktycznego VoiceEncounters organizowanego przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego i Teatr ZAR w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

VoicEncounters wyrasta z przekonania, że głos jest narzędziem komunikacji przekraczającym język i różnice kulturowe. To spotkania poświęcone refleksji nad zjawiskiem ludzkiego głosu i muzykalności oraz ich kulturowym realizacjom. Tegoroczną edycję seminarium praktycznego tworzą cztery linie programowe: Meditterraneas, Giving Voice, My Voice is My Country, Traces, które obejmują: warsztaty, koncerty, spotkania, wykłady, a także międzynarodowa konferencja Pedagogika głosu.

Źródło: Instytut im. Jerzego Grotowskiego

Bilety
Sprzedaż zakończona.