EnglishEnglish
 
Bi Kidude

Bi Kidude
Brave Festival 2012

śr., 4 lipca 2012, 17:30

sprzedaż zakończona
Opis

 

Bi Kidude 

Zanzibarski rytuał inicjacji unyago. Wprowadzenie w tajniki kobiecości. TYLKO DLA KOBIET

Gość specjalny festiwalu Brave w 2010 roku, licząca sobie ponad 100 lat Bi Kidude, po raz kolejny odwiedzi Wrocław. Tym razem jednak zaprezentuje publiczności tradycję UNYAGO, czyli rytuał inicjacji przedślubnej odbywający się w zamkniętym, prywatnym, żeńskim gronie. Zasadniczym celem rytuału jest przygotowanie dziewczyny do osiągnięcia dojrzałości płciowej i odgrywania roli dorosłej kobiety. Ceremonia ta może trwać od jednego dnia do nawet trzech miesięcy. Uczestniczące w całym wydarzeniu starsze, doświadczone kobiety wprowadzają ją w arkana sztuki miłosnej, ucząc przy tym jak bronić się przed ewentualną męską agresją lub wykorzystaniem seksualnym. Przekazują jej również cenna wiedzę w sprawach takich jak: sposób ubierania się, higiena, makijaż, gotowanie czy zachowanie wobec teściów przyszłej mężatki. Inicjacji akompaniują bębny i towarzyszą pieśni związane z tematem rytuału oraz taniec. Podczas festiwalu Brave Bi Kidude wystąpi ze stałymi współprowadzącymi unyago – Bi Ngwali i Bi Fatmą, którym towarzyszyć będzie tancerka Fatma Juma.

Spektakl wyłącznie dla kobiet.

Więcej informacji www.bravefestival.pl


Bi Kidude

An initittion ritual from Zanzibar – unyago. An Introduction to the secrets of womanhood. ONLY FOR WOMEN.

The special guest of Brave Frestival’s 2010 edition, holding over a 100 years of tradition Bi Kidude, will once again visit Wrocław. This time the group will present to the public the UNYAGO tradition, i.e. a prenuptial ritual which is conducted in a closed, private, female circle. Its aim is to prepare a young woman for her developing sexual maturity and for the beginning of her role as an adult woman. This ceremony can last anywhere from one day to three months. The role of older and more experienced women participating in this event is to teach the young girls how to pleasure their husbands, whilst lecturing against the dangers of sexual abuse and oppression. They also pass onto her the knowledge of other aspects such as clothing, hygiene, make-up, cooking, and how to treat your husband's parents. The initiation is accompanied by drums and songs detailing the subject of the ritual as well as by dancing. . Bi Kidude performs at Brave Festival with her long time unyago companions - Bi Ngwali and Bi Fatma, as well as the dancer Fatma Juma.

More information www.bravefestival.pl

Bilety:
35zł - przedsprzedaż do 01.07.12
45zł - od 02.07.12

 

Bilety
Sprzedaż zakończona.