EnglishEnglish
 
Casletila

Casletila
Brave Festival 2012

wt., 3 lipca 2012, 17:30

sprzedaż zakończona
Opis

Casletila 

Tradycja na przekór zmianom. Ocalone polifonie przesiedlonego ludu Swanetii  

Swanowie uznawani są za lud dumny, uparty i odważny. To właśnie ów upór był cechą, która popchnęła kobiety z Udabno do założenia chóru. Pod gigantyczną lawiną, która przetoczyła się przez wioskę, którą zamieszkiwały, zginęło 27 osób, wiele odniosło obrażenia, zniszczonych zostało mnóstwo domostw. Rząd w Tbilisi przysłał na miejsce specjalistów, by ocenili ryzyko podobnych zagrożeń w przyszłości; na podstawie ich ekspertyz wydano opinię o konieczności przesiedlenia mieszkańców na inne tereny. Na przekór nowym, obcym geograficznie i kulturowo warunkom, w jakim przyszło im funkcjonować, starają się podtrzymywać tradycje wywiezione ze Swanetii, strzegąc prastarych pieśni przed zapomnieniem.

Kobiecy chór Casletila powstał w 2010 roku, a główną motywacją jego założenia była – jak deklarują artystki – potrzeba wspólnego spędzania czasu i chęć złamania rutyny codziennego życia na obcych, pustynnych terenach Kachecji, a także przekazywanie tradycji młodszym kobietom tej społeczności. 

Więcej informacji www.bravefestival.pl

Cassletila.
Tradition in spite of change. Rescued polyphonies of the resettled Swanetti people.

The Svan are considered to be a proud, obstinate and brave people. It is their obstinacy/persistence that pushed the Udabno women to found the choir. The winter of 1987 a massive avalanche swept through the village burying 27 people, leaving many others injured and their houses destroyed. The government in Tbilisi sent specialists to estimate the risk of such an event repeating in the future; based on their reports the inhabitants of the region were resettled to other parts of the country. In spite of the new, geographically and culturally unfamiliar conditions, in which they were supposed to function, they try to uphold the traditions grown on the Swanetii soil, by protecting their ancient songs from falling into oblivion.

The female choir Casletila was founded in 2010. The artists declare that the idea was conceived from the need to spend time together and break the routine of daily life in the alien wastelands of Kakheti, and also in purpose of passing the tradition to younger women. 

More information www.bravefestival.pl

Bilety:

25 zł - przedsprzedaż (do 1 lipca 2012)
35zł - od 2 lipca 2012 

Bilety
Sprzedaż zakończona.