EnglishEnglish
 
Finał Brave Festival.Tartit.

Finał Brave Festival.Tartit.
Brave Festival 2012

sob., 7 lipca 2012, 20:00

Impart
ul. Mazowiecka 17
50-412, Wrocław
sprzedaż zakończona
Opis

Tartit 

Blues pustyni. Hipnotyczna muzyka saharyjskich Tuaregów

Tartit (“zjednoczenie") są zespołem z regionu Timbuktu w Mali. Grupa składa się z pięciu kobiet i czterech mężczyzn, wszyscy pochodzą z grupy etnicznej Tamaszek (znanych szerzej jako Tuaregowie). Poznali się w obozie dla uchodźców w Burkina Faso, gdzie ich muzyka była sposobem na przetrwanie w obliczu gospodarczych, społecznych i politycznych trudności w regionie. Jako że status społeczny u Tuaregów dziedziczony jest po matce, a organizacja ich struktury społecznej przypomina matriarchat, pozycja tamtejszych kobiet jest mocna i znacznie różni się od tej potocznie kojarzonej ze światem arabskim. Artystki z Tartit – w przeciwieństwie do mężczyzn – występują bez zakrycia, co może wielu wydać się zaskakujące.

Twórczość Tartit nazywana jest bluesem pustyni. Ciche, hipnotyczne dźwięki instrumentów i wielogłosowy, rozwibrowany śpiew wprawiają w stan podobny do transu. Członkinie zespołu posługują się instrumentami związanymi z pochodzeniem i nomadycznym stylem życia Tuaregów. Najważniejszym, niezastąpionym i najmocniejszym instrumentem jest tu jednak głos kobiet. U Tuaregów muzyka i poezja od zawsze pełniły fundamentalną rolę w codziennych praktykach, towarzysząc takim okazjom jak Ramadan, śluby, narodziny, a nawet rozwody. Dla zespołu zaś publiczne występy są zaproszeniem do wspólnego uczestnictwa w kultywowanej od tysięcy lat, a obecnie zagrożonej, rodzimej kulturze.

Więcej informacji www.bravefestival.pl

Tartit 

Desert blues. The hypnotic music of the Saharan Tuaregs.

 

Tartit (“Union”) is a group from the Timbuktu region in Mali. The group consists of five women and four men from among Tuaregs, a Berber people. They met at a refugee camp in Burkina Faso. The group was founded on the premise that music is the best way to survive the economic, social and political hardships in the region. As the social status of Tuaregs is inherited from the mother and their social structure is close to matriarchy, the position of Tuareg women is strong and stands in contrast to what we tend to associate with the Arabic world. Tartit women artists – contrary to the men – wear no face cover which may come as a sort of surprise to many people.

The works of Tartit is often referred to as the desert blues. There is perhaps nothing more evocative of the infinite sands of Sahara than Tartit music: quiet, hypnotic sounds of instruments and polyphonic, vibrating singing which puts the listeners into a trance-like state. The members of the group use instruments connected with their heritage, origin and the nomadic way of life. However, the most important, irreplaceable and strongest instrument here is the female voice. Among Tuaregs, music and poetry have always played a fundamental role in everyday routines, such as Ramadan, weddings, births and even divorces. For the group, public performances are an opportunity to share the culture they have cultivated for years and which is now endangered. 

More information www.bravefestival.pl

Bilety
Sprzedaż zakończona.