EnglishEnglish
 
Maninas de Sinha

Maninas de Sinha
Brave Festival 2012

pt., 6 lipca 2012, 21:00

Impart
ul. Mazowiecka 17
50-412, Wrocław
sprzedaż zakończona
Opis

Meninas de Sinha 

Radość odnaleziona w muzyce. 
Terapeutyczna moc śpiewu starszych kobiet z Brazylii. 

Grupa Meninas de Sinhá założona została w późnych latach 80. przez Valdete Cordeiro, liderkę i aktywistkę społeczną miasta Belo Horizonte w Brazylii. Zaobserwowała ona, że czarnoskóre starsze kobiety – jej sąsiadki z dzielnicy Alto Vera Cruz na przedmieściach miasta – zaopatrują się w lokalnej klinice w zatrważająco duże ilości leków uspokajających i antydepresyjnych. Przekonana o tym, że medykamenty nie są tu rozwiązaniem, Valdete zorganizowała zebranie, by dowiedzieć się o źródłach ich niepokoju i lęków. Słysząc od znajomych starszych kobiet powtarzające się historie walki z problemami emocjonalnymi i fizycznymi, postanowiła stworzyć grupę mającą na celu pomoc w poprawieniu psychicznego samopoczucia kobiet poprzez ekspresję uczuć w piosenkach. Projekt ten szybko rozwinął się w organizację pomocową dla poprawy jakości życia czarnoskórych kobiet głównie po 60. i 70. roku życia, które śpiewają o swoich historiach w szkołach, szpitalach, więzieniach i na imprezach artystycznych w całym kraju.

Głównym wątkiem każdej z pieśni Meninas de Sinhá jest przekonanie o tym, że spotkanie z drugim człowiekiem może odmienić życie, a integracja we wspólnocie wpływa ściśle na poczucie szczęścia każdego z nas. Członkinie zespołu śpiewają więc o sobie samych: opowiadają historię kobiet, które to właśnie śpiew ocalił od smutku.

Więcej informacji www.bravefestival.pl

 

Meninas de Sinha 

Happiness found in music.
The therapeutic power of the elder Brazilian woman singing/song.

The group Meninas de Sinhá was founded in the late 1980s by Valdete Cordeiro, a community leader and social activist in Belo Horizonte, Brasil. She observed that older black women, her neighbours from Alto Vera Cruz on the outskirts of the city, were given enormous amounts of sedatives and anti-depressants from a local clinic. Convinced that drugs were not a solution, Valdete organised a meeting to discover the sources of their anxiety and fears. It appeared that the older generation of women all shared similar emotional hardships. Valdete decided to form a support group for them in which singing became a vehicle to express their unspoken feelings and improve their poor mental state. This initiative gave rise to an entire social movement which uses music to unite marginalised women, mostly aged over 60 and 70 years old, which sing their stories in schools, hospitals, prisons and artistic events throughout the country.

Each song by Meninas de Sinhá reflects the belief that meeting another person may change our life and integration in community has direct effect on our sense of happiness. The singers sing about themselves: they tell the story of women who sang their sadness away.

 More information www.bravefestival.pl

Bilety
Sprzedaż zakończona.