EnglishEnglish
 
Nyati

Nyati
Brave Festival 2012

sob., 7 lipca 2012, 16:30

sprzedaż zakończona
Opis

Nyati

Kobiece medium. Głos przodków i tajemna moc świętego instrumentu ludu Shona

Muzyka z gatunku mbira to praktykowana od wieków tradycja ludu Shona z Zimbabwe, której nadrzędną funkcją jest umożliwienie kontaktu ze światem zmarłych przodków i opiekunów plemienia. Mbira stanowi zatem pomost między dwiema przenikającymi się rzeczywistościami, przerzucany przez muzyków w trakcie całonocnych ceremonii mapira. Równocześnie słowo mbira odnosi się do niezwykle popularnego na kontynencie afrykańskim instrumentu z rodziny lamellofonów, którego zachwycające brzmienie wprowadza słuchaczy w rodzaj transu, wynosząc ich ponad realne tu i teraz. Ambuya Nyati nauczyła się grać mbira w snach, gdy była jeszcze dzieckiem. Świadectwem jej wyjątkowych zdolności jest także fakt stałego połączenia z duchem pradziadka, Sekuru Nyathi. Jako medium, żyła łącząca dwa osobne, tętniące życiem światy, Nyati zdolna jest pomagać przychodzącym do niej z daleka potrzebującym, którym przekazuje rady Sekuru, wspiera ich, leczy za pomocą ziół, tytoniu, źródlanej wody. Podczas Brave Festival Ambuya Nyati zaprezentuje utwory mbira w towarzystwie swojej córki Spiwe Nyazigo. Wystąpi nie tylko jako muzyk, reprezentantka niezwykle bogatej kultury i tradycji Zimbabwe, ale i działaczka na rzecz zwiększenia świadomości świata o problemach nękających Afrykę.

Więcej informacji www.bravefestival.pl

Nyati

The female medium. The voice of ancestors and secret/clandestine power of the sacred instrument of the Shona people.

Mbira music is a tradition practiced through the ages by the Shona people from Zimbabwe. Its main function is to enable contact between the tribe custodians and the world of dead ancestors. Mbira is a bridge between two interacting realms built by musicians during all-night mapira ceremonies. Mbira is also the name of an instrument from the lamellophone family popular on the African continent. Its extraordinary sound puts the audience into a trance-like state and transports them beyond the here and now.

Ambuya Nyati learnt to play mbira in her dreams, when she was a child. The evidence of her extraordinary abilities is that she is in permanent contact with the spirit of her great-grandfather, Sekuru Nyathi. As a medium, a vein that connects separate worlds, Nyati helps those in need who come from remote areas by offering them the advice of Sekuru, as well as supporting or healing them with herbs, tobacco or spring water. 

During Brave Festival, Nyati will  be performing mbira compositions together with her daughter - Spiwe Nyazigo. She will perform not only as a musician and a representative of the extremely rich culture and tradition of Zimbabwe, but also as an active campaigner for increased public awareness of the problems that beset Africa.

More information www.bravefestival.pl

Bilety:
25zł - przedsprzedaż do 01.07.12r.
35zł - od 01.07.12r. 
Bilety
Sprzedaż zakończona.