EnglishEnglish
 
Teatr Pieśń Kozła

Teatr Pieśń Kozła
Brave Festival 2012

śr., 4 lipca 2012, 19:30

Teatr Pieśń Kozła
ul. Purkyniego 1
50-155, Wrocław
sprzedaż zakończona
Opis

Teatr Pieśń Kozła jest jednym z najciekawszych i najbardziej znaczących przedstawicieli polskiej awangardy teatralnej ostatnich lat. Zespół wielokrotnie gościł za granicą i otrzymał wiele nagród. Kierując swe poszukiwania w stronę sztuki aktorskiej, technik wokalnych i ruchowych, Teatr Pieśń Kozła wypracował własną, unikalną technikę pracy. Spektakle powstają podczas długiego okresu poszukiwań trwających rok lub dłużej. Każdemu kolejnemu projektowi artystycznemu towarzyszy nowa technika treningu aktorskiego, jak również pracy z głosem. 

Teatr Pieśń Kozła jest międzynarodowym zespołem, który współtworzą aktorzy m.in. z Finlandii, Wielkiej Brytanii i Polski. Swoją pracą pedagogiczną i corocznie organizowanymi warsztatami przyciąga aktorów oraz reżyserów z całego świata.

Praca nad Pieśniami Leara rozpoczęła się w lutym 2011 roku, obecnie spektakl znajduje się w fazie rozwoju. Nie jest linearną opowieścią, lecz ukazuje świat energii i rytmów rządzących szekspirowskim dramatem. Zespół skoncentrował się na wyborze kluczowych scen z Króla Leara, które posłużyły za inspirację do snucia historii za pomocą słów, gestów i muzyki. Każda pieśń jest punktem wyjścia do kolejnego „dramatycznego poematu”. Muzyka staje się rzeczywistą postacią lub zdarzeniem, kreuje relacje międzyludzkie. 

Teatr Piesn Kozla has been hailed as the most exciting and innovative of the new Avant-garde theatre movements in Poland. The ensemble has toured internationally and won many awards. Through the ongoing research into acting, vocal and movement techniques, the members of Teatr Piesn Kozla have devised a unique performance style. 

Teatr Piesn Kozla is an international ensemble company with members from countries as diverse as Finland, UK and Poland. It draws young performers from all over the world to participate in its extensive artistic and pedagogical program.

The work on the most recent performance started in February 2011. Songs of Lear is a non-linear dramatic event that shows the world of subtle energies and rhythms that govern Shakespeare’s tragedy. The ensemble members have chosen crucial scenes from King Lear to weave a  story out of gestures, words and music. Each song is a starting point for another ‘dramatic poem’. Here the music becomes character, relationships and events.

Bilety
Sprzedaż zakończona.