EnglishEnglish
 
Terah Taali

Terah Taali
Brave Festival 2012

pt., 6 lipca 2012, 19:30

sprzedaż zakończona
Opis

Terah Taali

Taniec tworzący muzykę. Spektakl dźwięku i ruchu kobiet Radżastanu.

Taniec terah taali jest eklektyczną formą powstałą ze ścisłego połączenia ruchu i dźwięków, co dzięki wyjątkowej precyzji i synchronii sprawia niesamowite wrażenie jakoby muzyka wydobywała się z samego tańca, a nie jedynie mu towarzyszyła.

Artyści, którzy przybędą na Brave Festival, pochodzą z małej społeczności Kamad zamieszkującej wiejskie tereny pustynnego dystryktu Jaisalmer w zachodniej części Radżasthanu, przy granicy z Pakistanem. Jej członkowie znani są przede wszystkim z wyjątkowych świętych pieśni. Podczas praktyk tej tradycji tancerki obwieszone są trzynastoma mosiężnymi „talerzykami”, które uderzając o siebie, wydają charakterystyczny metaliczny dźwięk, przypominający dźwięk cymbałków. Tancerki mocują sobie tradycyjne instrumenty wokół pasa, nadgarstków i łokci, przytwierdzają je również do stóp i trzymają w palcach. Dwie lub trzy kobiety – przy akompaniamencie mężczyzn grających na bębnach oraz śpiewających dystychy o uczynkach i naukach świętego – rozpoczynają taniec powoli, uderzając manjiras trzymanymi w palcach i przymocowanymi do stóp, by stopniowo poddać się powstającemu rytmowi i do niego dostosować ciało. Taniec warunkuje więc muzykę, a muzyka budzi taniec w jednoczesnej harmonii. Taniec ten wzbogacany jest nierzadko o dodatkowe, robiące niesamowite wrażenie, widowiskowe elementy: kobiety tańczą, balansując z naczyniami ustawionymi na czubkach głów, trzymając między zębami ostrza noży lub poruszają się na potłuczonym szkle. To właśnie te niezwykłe, pełne gracji, ale też wymagające wielkiego skupienia, precyzji i talentu choreografie w połączeniu z hipnotycznym rytmem manjiras stanowią o wyjątkowości terah taali.

Więcej informacji www.bravefestival.pl

Terah Taali

A dance which creates music. A spectacle of sound and motion by the women of Rajasthan.

Terah taali dance is an eclectic form that emerged from a mix of movement and sound. Its unusual precision and synchrony leaves the audience with an unforgettable impression that the music is actually coming from the dance and not from the accompaniment.

The artists who will be visiting this year’s Brave Festival come from a very small community of Kamad (with as few as 8,181 members in 1991) live in India in rural areas of the desert district of Jaisalmer in northern Rajasthan, near Pakistan border. They are famous for their exceptional holy songs. During the performance, female dancers have thirteen (therah means 13 in hindi) brass discs tied to their bodies. When hit against one another the discs produce a metallic sound similar to that of cymbals. The dancers tie the traditional instruments around their waist, wrists, elbows, feet and fingers. Two or three women, accompanied by men playing drums and singing distichs about the deeds and teachings of the saint, begin to dance slowly by hitting manjiras attached to their hands and their feet, to gradually submit to the emerging rhythm and adjust their movement to its power. In this way the dance determines the music, and the music awakens the dance in synchronized harmony. The dance is often enriched with additional spectacular elements: women balancing pots on top of their heads, holding knives in their teeth or walking on broken glass. It is those unusual and graceful choreographies which demand huge concentration, precision and talent, combined with the hypnotic rhythm of manjiras that make terah taali so unique.

More information www.bravefestival.pl

Bilety:

25zł - przedsprzedaż do 01.07.12
35zł - od 01.07.12 

Bilety
Sprzedaż zakończona.