EnglishEnglish
 
Seminarium Praktyczne BodyConstitution

Seminarium Praktyczne BodyConstitution

2013-05-15 - 2013-05-17

Wrocław
sprzedaż zakończona
Opis

BodyConstitution to program realizowany przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego w domenie research in practice;

BodyConstitution to całoroczna działalność studiów, których celem jest analiza w praktyce wybranych tradycji ruchowych i przeniesienie ich pryncypiów na potrzeby treningu aktora/performera;

BodyConstitution to cykl seminariów praktycznych, na który składają się: treningi warsztaty i prezentacje pracy;

BodyConstitution to platforma umożliwiająca świadomą, spójną i odpowiedzialną pracę z ciałem poprzez stworzenie „słownika” analizy i opisu technik i praktyki ruchu;

BodyConstitution to nowoczesne połączenie działania i refleksji w celu budowania głębokiej kultury ciała.

Bilety
Sprzedaż zakończona.